Selección dun axente TIC

04-01-2018

No Boletín Oficial da Provincia de Lugo do día 4/01/2018 publicouse o anuncio da convocatoria para a selección, mediante concurso-oposición, dun Axente TIC a xornada parcial, como persoal laboral temporal do Concello de O Vicedo, e encargado da Aula Cemit.

Poden consultar as bases e descargar a instancia de solicitude no link https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

O prazo de solicitude é de 10 días naturais a contar desde o día seguinte ao da publicación no BOP da provincia, finaliza o día 15 de xaneiro ao ser o día 14 inhábil.

Compartir: