Publicada comisión avaliadora para elixir docentes cursos AFD

20-11-2018

Publicada na web municipal a comisión avaliadora para proceder ó nomeamento, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso, dos postos de traballo de docentes necesarios para impartir os módulos formativos (incluidos os trasversais) e titorías de dous cursos, un en horario de mañá e outro de tarde, da especialidade de Atención socio-sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, da programación AFD, exercicio 2018 e 2019.
 
Recordarvos que como aparece nas bases da convocatoria, a baremación de méritos e entrevista curricular terá lugar o sexto día natural a contar desde a finalización do prazo de solicitudes, ás 10:00 h. na casa do concello (o sexto día sería o 25 pero como é domingo pasaría o luns 26 de novembro).
 
Compartir: