Lista de admitidos/excluidos para selección de Axente TIC

12-02-2019

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello, pode verse a resolución da alcaldía pola que se aproba a lista de admitidos e excluídos definitiva para a selección dun Auxiliar de información turística, como persoal laboral do concello do Vicedo, a xornada completa, ao abeiro do programa "Fomento do emprego 2018. Plan único de cooperación cos concellos" da Excma. Deputación Provincial de Lugo.
 
https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.3

Recordamoslles que a proba de selección realizarase o próximo día 20 de febreiro de 2019, ás 10:00 horas, na Casa da Cultura de O Vicedo, sita na r/Cidade de Mondoñedo, 23.
Compartir: