Oferta de emprego: Peón de recollida de lixo

22-02-2019

Están expostas no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo, as bases para a selección mediante concurso-oposición, dun/dunha peón de recollida de lixo, como persoal laboral temporal, por un período de seis meses, a xornada completa, sendo a data de inicio prevista o 14 de marzo de 2019.

 

O prazo de presentación de instancias estará aberto desde o día 25 de febreiro de 2019, ata o día 06 de marzo de 2019. A selección realizaráse o próximo día 07 de marzo de 2019, ás 10:00 horas, na casa consistorial.

 

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello. Tlf. 982590195/982590029. Tamén se poden consultar as bases no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Compartir: