OFERTA DE EMPREGO LIMPIADOR/A A XORNADA PARCIAL (70%)

10-09-2019

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  LIMPIADOR/A, a xornada parcial: 70%), con adscrición ao servizo municipal de limpeza do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 30 de  setembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición iniciase o próximo día 11 de setembro de 2019 e remata o 20 de setembro de 2019. A selección realizarase o día 23 de setembro de 2019, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Compartir: