Bando con novas medidas preventivas en materia de saúde sobre a epidemia de coronavirus

16-03-2020

Medidas adoptadas polo Concello de O Vicedo dacordo coas medidas preventivas en materia de saúde sobre a epidemia de coronavirus:

As dependencias municipais permanecerán pechadas ao público, de momento, ata novo aviso, habilitándose os seguintes teléfonos:

Concello: 982 59 00 29

Alcalde: 605279216/660192765

Para aqueles casos de urxencia que requiran ser atendidos (a ser posible en horario laboral)

Ademais, queda suspendida a prestación de servizo a domicilio, nas 2 modalidades (Básico e dependencia) salvo nos casos que os usuarios teñan atención persoal ou non teñan persoas que os poidan atender.

Habilítanse para esto os mesmos teléfonos arriba indicados.

Estas medidas terán unha duración imprescindible para dar resposta á situación que motivou a súa adopción, ou cando rematen as recomendacións das autoridades sanitarias.

Resolución da Alcaldía do 16/3/2020

Compartir: