Información sobre bono social

23-04-2020

O Bono Social <https://www.bonosocial.gob.es/#quees> é un desconto aplicado a determinados colectivos considerados consumidores vulnerables. Este desconto varía según a situación de cada abonado *odesconto aplicado é dun 25% ata o 40% sobre a factura total*. Esta porcentaxe, dependendo de diversas situacións máis como o risco de exclusión social, pode ser aínda maior. * Por motivos do Covid-19 o Goberno realizará unha prórroga de dita subvención como medida dentro do Plan de Actuación
<https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/29032020_ActuacionesCOVID-19.pdf>.*
*¿Cales son os requisitos?*
-Hai que ser titular do suministro eléctrico contratado na residencia
habitual.
-Ter contratado o PVPC
<https://www.tarifasenergia.com/tarifa-luz/tarifa-pvpc/>, é dicir, o Precio Voluntario para o Pequeno Consumidor.
-Ser considerado consumidor vulnerable o vulnerable severo (familia
numerosa ou monoparental, pensionista, víctima do terrorismo ou da
violencia de xénero, un membro da unidaed familiar con discapacidade
igual ou maior ao 33%, etc).
-Non superar o consumo máximo de 345 kWh mensual e o 4.140 kWh anual.
Para máis información sobre esta axuda e outras:
- Bono social - https://www.companias-de-luz.com/el-bono-social/
- Bono social telefónico -
https://www.zona-internet.com/bono-social-telefonico/
- Bono social da auga-
  https://www.serviciosluz.com/el-bono-social-del-agua-2020/
<https://www.serviciosluz.com/el-bono-social-del-agua-2020/>

Compartir: