2 vacantes na brigada de incendios: 1 xefe de brigada e 1 peón

09-07-2020

Realizados os procesos selectivos para a contratación dos cinco membros da brigada de prevención e defensa contra incendios forestais, resultaron quedar vacantes por renuncia das persoas seleccionadas os seguintes postos: xefe de brigada e un posto de peón.
As persoas interesadas poden chamar canto antes ao Concello do Vicedo, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, chamando ao 982590029/982590195, vamos proceder a presentar oferta na oficina de emprego de Viveiro.
Compartir: