Lista definitiva admitidos/excluídos para proba selección de operario servizos múltiples

22-07-2020

No BOP de Lugo de hoxe día 22/07/2020, publícase a lista definitiva de admitidos e excluidos así como a composición do tribunal de cualificación,  do proceso de selección dun funcionario de carreira, mediante concurso oposición, para acceder a unha praza vacante de operario de servizos múltiples do Concello do Vicedo.

A continuación aparecen os enlaces co BOP e coa sede electrónica do concello do Vicedo (Apartado taboleiro de anuncios/documento denominado "ANUNCIO":

https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/Documentos/bop_167_22072020.pdf

Compartir: