Oferta de emprego limpador/-a a xornada parcial

10-09-2020

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPIADOR/A a xornada parcial (96,66%), por un período de 6 meses.

O prazo de inscrición iniciase mañá día 11 ata próximo día 21 de setembro de 2020, realizándose o proceso de selección o día 22 de setembro partir das 10:00 horas na casa consistorial.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura. https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

Compartir: