Reunión de traballo para deseñar a estratexia sobre o pacto do clima e enerxía sustentable PACES

12-11-2020

Celebrouse nas dependencias municipais unha reunión de traballo para deseñar a estratexia sobre o pacto do clima e enerxía sustentable PACES. Nesta reunión participaron o Alcalde-Presidente do Concello de O Vicedo, D. José Jesús Novo Martínez, e o arquitecto técnico municipal, D. Emilio Piñeiro. O Concello de O Vicedo pola enerxía sustentable.
 
Proxecto financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020
Compartir: