Oferta de emprego:Auxiliar de Axuda no Fogar

23-11-2020

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (19 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 14 de decembro de 2020, e por un período de seis meses.
O prazo de inscrición comenza mañá día 24 de novembro e remata o día 03 de decembro de 2020. A selección realizarase o día 04 de decembro, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.
Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Compartir: