Publicada lista de selección e acta de selección de contratación dun arquitecto superior

22-01-2021

Están expostas no taboleiro de anuncios e na sede electrónica a lista definitiva e acta de selección, dun arquitecto superior, a xornada parcial (60%) con adscrición ao servizo de urbanismo do Concello do Vicedo. 

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.

Compartir: