Lista definitiva de admitidos para o proceso de selección de un peón de servizos múltiples

11-03-2021

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello, poden verse as resolucións da alcaldía pola que se aproban a lista de admitidos e excluidos definitiva para a selección, mediante concurso-oposición, dun PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLESa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2020", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo: 

https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.3

Recordámoslles que as probas de selección realizaranse o próximo día 17 de marzo de 2021, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo, 23 (o mesmo día que se realizará a selección de dous peóns de mantemento de zonas naturais tamén subvencionados por este mismo programa).

Compartir: