O Concello do Vicedo realizou as actuacións “MANTEMENTO E MELLORA DOS ACCESOS Ó VILAR (SAN ROMÁN)”

05-05-2021

O Concello do Vicedo realizou as actuacións “MANTEMENTO E MELLORA DOS ACCESOS Ó VILAR (SAN ROMÁN)”

Estas actuacións executáronse ao abeiro da RESOLUCIÓN DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE 19 DE DECEMBRO DE 2019 POLA QUE SE APROBA O PLAN MARCO DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS 2020 – 2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) ao abeiro do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014- 2020.

FINANCIAMENTO:

Investimento: 38.477,00 €

Importe de adxudicación : 37.994,00 €

Aportación AGADER: 31.400,00 €

Aportación Concello do Vicedo: 6.594,00 €

 

 

Compartir: