Oferta de emprego: Unha praza para cubrir vacante de peón de mantemento de espazos naturais

01-07-2021

Están expostas na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello os bases de selección para a contratación, con carácter de urxencia para cubrir unha vacante, mediante oposición, de 1 PEÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS, a xornada completa, sendo a data de finalización do contrato o 09 de setembro de 2021.

O prazo de solicitude comenza hoxe día 01 de xullo e remata o día 5 de xullo de 2021. A proba de selección realizarase o día 06 de xullo de 2021, ás 12:00 horas na Centro sociocultural, xuvenil e da terceira idade de O Vicedo (Casa Cultura).
 
Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchando no seguinte enlace: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0
Compartir: