BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DUN/DUNHA LIMPADOR/A A A XORNADA PARCIAL (96,66%) CON ADSCRICIÓN AO SERVIZO DE LIMPEZA DO CONCELLO DO VICEDO

09-09-2021

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DUN/DUNHA LIMPADOR/A A A XORNADA PARCIAL (96,66%) CON ADSCRICIÓN AO SERVIZO DE LIMPEZA DO CONCELLO DO VICEDO

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DUN/DUNHA LIMPADOR/A A A XORNADA PARCIAL (96,66%) CON ADSCRICIÓN AO SERVIZO DE LIMPEZA DO CONCELLO DO VICEDO

Compartir: