Proxecto de actuacións e mellora en ETAP O Vicedo e depósito San Román

18-01-2022

“Proxecto de actuacións e mellora en ETAP O Vicedo e depósito de San Román”

Presuposto total, IVE engadido: 48116,19 €
Investimento financiado por Augas de Galicia: 38492,95 €
Aportación Concello de O Vicedo: 9623,24€
As actuacións fináncianse pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do eixe REACT - UE do programa operativo Feder - Galicia 2014 - 2020

O Concello do Vicedo realizou a mencionada actuación co obxectivo de mellorar a calidade da auga de abastecemento municipal, realizando actuacións de mellora na ETAP e no depósito de San Román que consisten no baleirado e reparación de filtro de area, automatización e instrumentación da ETAP e instalación de sistema de telecontrol en depósito

Compartir: