Ofertas de emprego: dous peóns de mantemento de zonas naturais, un peón de servizos múltiples e un auxiliar de información turística. Programa: “Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2022”, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Ofertas de emprego: dous peóns de mantemento de zonas naturais, un peón de servizos múltiples e un auxiliar de información turística. Programa: “Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2022”, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo.

No BOP de Lugo de hoxe día 09/02/2023 publícase a convocatoria para a selección dun/dunha DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS,  dun/dunha PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES e dun/dunha AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan...