Xa se pode consultar cunha nova ferramenta online o planeamento urbanístico do Concello de O Vicedo. A través deste visor móstrase a modo informativo o Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de O Vicedo e a súa afectación na cartografía catastral.

Pode consultarse en https://arcg.is/0L0Czv