Composición da corporación municipal elixida o 26 de maio de 2019

PP
  • D. José Jesús Novo Martínez
  • Dª. María del Pilar Otero Insua
  • D. Modesto Riveira Fernández
  • D. José Ángel Canoura Iglesias
  • D. José Liz Dovale
  • D. Balbino Trasancos González
PSOE
  • D. Vicente César Parapar Carreja
  • Dª Verónica Canoura Paz
  • Dª Lucía Prieto Fraga