Bando do alcalde do Vicedo convocando as axudas municipais para transporte escolar para alumnos de ensino non obrigatorio.