Lista admitidos/excluídos para a selección dun/dunha auxiliar de información turística. Programa Reforzo do emprego 2023, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello (pinchar no + para ver tódalas publicacións), pode ver a resolución da alcaldía pola que se aproba a lista de admitidos e excluídos provisionais para a para a selección dun/dunha AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICAa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: “Reforzo do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2023”, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Recordámoslles que as proba de selección terán lugar todas elas no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo, 23, o día 6 de marzo de 2024, ás 10:00 horas.

Segundo se establece na resolución os excluídos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 20 e 21 de febreiro para efectuar as alegacións que estimen oportunas ou corrixir, no seu caso, os erros que proceda.

– Para o posto de peón de servizos múltiples, ás 11:00 horas.