Publicouse no día de hoxe a lista de admitidos e excluídos provisional elevada a definitiva  en relación coas bases  publicadas no BOP de Lugo de 30/12/2023, e expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica, para a contratación como funcionario interino, mediante concurso-oposición, dun/dunha AXENTE TICa xornada parcial (20 horas/semana), para a aula CEMIT.

As probas e valoración de méritos terán lugar o día 19 de xaneiro de 2024, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).

Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no  + para ver toda a información)