Listas admitidos e excluídos definitivas das prazas de: peón-condutor, peón recollida de lixo, limpadora casa da cultura e outros e limpadora casa do concello e outros , convocadas no proceso de estabilización do emprego temporal, polo sistema de concurso.

Publicadas no BOP de Lugo do día 25 de xaneiro de 2024,  as listas de admitidos e excluídos definitivas dos procesos de estabilización do emprego temporal, das seguintes prazas, convocadas tanto polo sistema de concurso:

– PEÓN-CONDUTOR.

– PEÓN RECOLLIDA LIXO.

– LIMPADORA CASA CULTARA E OUTROS.

– LIMPADORA CASA DO CONCELLO E OUTROS.

Pode consultarse: no BOP de Lugo,  no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello do Vicedo no seguinte enlace: https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/Documentos/bop_21_25012024.pdf

 https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0