Listas admitidos e excluídos provisional das prazas de: auxiliar administrativo de secretaría, axente de emprego e desenvolvemento local e auxiliar administrativo de servizos sociais a xornada parcial , convocadas no proceso de estabilización do emprego temporal, polo sistema de concurso.

Publicadas no BOP de Lugo do día 19 de marzo de 2024,  as listas de admitidos e excluídos provisionais dos procesos de estabilización do emprego temporal, das seguintes prazas, convocadas tanto polo sistema de concurso:

– AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA (100%), COMO PERSOAL FUNCIONARIO

– AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL, COMO PERSOAL LABORAL FIXO

– AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS (75%), COMO PERSOAL LABORAL FIXO

Pode consultarse: no BOP de Lugo,  no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello do Vicedo no seguinte enlace: https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/Documentos/bop_66_19032024.pdf

https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

O prazo para alegacións e enmendas é de 10 días hábiles, a contar desde o día siguiente a publicación no BOP.