Listas admitidos/excluídos definitiva para as seleccións de dous peóns de mantemento de zonas naturais, un peón de servizos múltiples e un auxiliar de información turística. Programa Fomento do emprego 2022, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello (pinchar no + para ver tódalas publicacións), poden verse as resolucións da alcaldía polas que se aproban as listas de admitidos e excluídos definitiva para a para a selección de: DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS,  UN PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES E UN AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICAa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: “Fomento do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2022”, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Recordámoslles que as probas de selección terán lugar todas elas no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo, 23, nas datas e horas que a continuación se indican :

– Para o posto de auxiliar de información turística, o día 7 de marzo de 2023, ás 10:00 horas. 

– Para o posto de peón de servizos múltiples o día 6 de marzo de 2023, ás 10:00 horas.

– Para os dous peóns de mantemento de zonas naturais será ese mesmo día 6 de marzo de 2023, ás 11:00 horas.