No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello (pinchar no + para ver tódalas publicacións), pode verse a resolución da alcaldía pola que se aproba a lista de admitidos e excluídos provisional elevada a definitiva para a selección dun/dunha EDUCADOR SOCIALa xornada completa, como persoal laboral temporal, con adscrición ao departamento de servizos sociais do Concello do Vicedo : https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

A proba de selección e valoración dos méritos terán lugar no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo,  o día 19 de marzo de 2024, ás 09:30 horas.