Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, para cubrir vacacións, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo.

O prazo de inscrición e do día 10  ao 19 de maio de 2023 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 24 de maio de 2023, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte  enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0