Publicadas no BOP de Lugo de 30/12/2023, e expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación como funcionario interino, mediante concurso-oposición, dun/dunha AXENTE TICa xornada parcial (20 horas/semana), para a aula CEMIT.

O prazo de presentación de solicitudes é de 8 días naturais, contados a partir do seguinte a publicación das bases no BOP.

 Para máis información ou consulta das bases contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local do Concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board