Publicada a convocatoria no BOP de Lugo de hoxe 11/04/2023, e expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  limpador/a casa da cultura e outros, a xornada parcial, con adscrición ao servizo municipal de limpeza  do Concello do Vicedo. Ata a cobertura definitiva da praza con persoal laboral fixo, e no horario que demande o servizo.

O prazo de inscrición é de cinco días hábiles, a contar dende a publicación do presente anuncio, polo tanto, finaliza o día 18 de abril de 2023.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0