Publicadas no taboleiro de edictos e na sede electrónica do Concello do Vicedo, as bases para a selección dun/dunha educador social, a xornada completa, con adscrición o departamento de servizos sociais do Concello do Vicedo

O prazo de solicitude será desde o día 26 de febreiro de 2024 ata o día 6 de marzo de 2024, ambos inclusive.
 
Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0