Publicada no BOE de hoxe día 05 de xaneiro de 2023 a convocatoria para prover varias prazas. Pode consultarse: no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello do Vicedo no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

O prazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días hábiles, a contar desde o día siguiente a publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE).