Acaba de ser publicado no portal de transparencia do Concello de O Vicedo o plan antifraude. Para consultalo poden acceder ao portal de transparencia a través do seguinte link: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/transparency