Publicadas as actas da entrevista e  selección dun monitor de atención sociosanitaria para o obradoiro de emprego Terras do Sor VI. Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board