Publicadas as actas de selección do proceso de estabilización para as prazas de: peón-condutor, peón recollida de lixo, limpadora casa da cultura e outros e limpadora casa do concello e outros.

Publicadas na sede electrónico co concello do Vicedo e no taboleiro de edictos, as actas de selección dos procesos de estabilización das seguintes prazas, convocadas polo sistema de concurso:

– PEÓN-CONDUTOR.

– PEÓN RECOLLIDA LIXO.

– LIMPADORA CASA CULTARA E OUTROS.

– LIMPADORA CASA DO CONCELLO E OUTROS.