A Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local do Vicedo é un servizo municipal de promoción do desenvolvemento económico e creación de emprego.

Os seus servizos van dirixidos a: desempregados/-as, empresarios/-as, emprendedores/-as, asociación e a poboación en xeral, e son principalmente: .

  • Deseño de actuacións que contribúan ao desenvolvemento do territorio, en base ao estudo dos recursos existentes, prospección de recursos ociosos ou infrautilizados, identificación de novas actividades económicas, etc.
  • Difusión das Políticas Activas de Emprego da Xunta de Galicia (programas de cooperación, obradoiros de emprego, subvencións…)
  • Asesoramento e apoio a emprendedores para a posta en marcha dun proxecto empresarial.
  • Acompañamento dos proxectos empresariais para a súa consolidación como empresas xeradoras de novos empregos.
  • Servizo de atención a empresas coa finalidade de lograr unha maior dinamización do sector: información sobre axudas e subvencións para contratación, investimento, etc.
  • Servizo de información e asesoramento a desempregados/-as no proceso de busca de emprego.
  • Fomento da utilización de novas tecnoloxías.
  • Promoción do desenvolvemento de actividades formativas atendendo ás demandas de empresas e desempregados.
 

Axente de Emprego e Desenvolvemento Local

Manuela Domínguez Bermúdez
E-mail: emprego@concellodovicedo.org
Teléfono: 982 59 01 29

 
 

Ligazóns